Nội dung chính:

Thăm khám trực tràng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Phương pháp khám trực tràng bằng cách thăm dò trực tràng bằng tay.