Nội dung chính:

Thảo dược

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Thực vật hoặc những bộ phận của nó có giá trị chữa bệnh qua hương vị hoặc mùi hương.