Nội dung chính:

Thể dục đẳng trường/thể dục với khớp xương bất động

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một hình thức luyện tập co cơ để làm to cơ. Là một hình thức co cơ nhưng không làm cho những bộ phận khác trên cơ thể chuyển động theo.