Nội dung chính:

Theo dõi lưu lượng đỉnh

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Đo tốc độ thở ra, là một trong các bài kiểm tra nhằm xem xét hô hấp như thế nào.