Nội dung chính:

Thời gian cầm máu

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Thời gian cần thiết để cầm máu từ một vết thương nhỏ qua da làm cho các tiểu cầu tan rã và mạch máu co thắt. Thời gian cầm máu khoảng từ 1 đến 4 phút.