Nội dung chính:

Thử nghiệm Double - blind

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một cách để kiểm tra lại các cuộc thí nghiệm y học nhằm bảo đảm cả các nhà nghiên cứu dược chất cũng như người được thử nghiệm đều không biết thuốc mình đang sử dụng là thật hay giả.