Nội dung chính:

Thử nghiệm trên tóc

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Xét nghiệm tên các mẫu tóc để phân tích DNA hoặc để phát hiện sử dụng ma túy bất hợp pháp.