Nội dung chính:

Thuật nắn dây chằng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Kỹ thuật Chiropractic: Thao tác với các khớp, cơ, dây chằng để điều trị bệnh.