Nội dung chính:

Thuốc để trung tiện

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một chất để đẩy khí đường ruột ra ngoài.