Nội dung chính:

Thuốc giải độc

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một chất trung hòa hoặc hóa giải chất độc.