Nội dung chính:

Thuốc kích thích

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Chất gây ra kích thích trong việc quan hệ.