Nội dung chính:

Thuốc làm thay đổi sự dinh dưỡng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một chất tác động cân bằng lên các bộ phận trong cơ thể.