Nội dung chính:

Thuốc lợi mật

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Hợp chất tăng cường thải mật.