Nội dung chính:

Thuốc thông mật

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một hợp chất kích thích sự co bóp của túi mật.