Nội dung chính:

Thuộc tim, phổi

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Liên quan đến tim và phổi.