Nội dung chính:

Thuốc xổ nhẹ

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một chất kích thích sự co thắt của ruột; tác dụng mạnh hơn thuốc nhuận tràng.