Nội dung chính:

Thương tổn

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Các mô hình thành một cách bất thường.