Nội dung chính:

Tiền chất của vitamin A

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Là một loại carotene có thể chuyển đổi thành hai phân tử vitamin A.