Nội dung chính:

Tiết chất nhầy

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Tử cung tiết ra chất nhầy trước khi bắt đầu chuyển dạ.