Nội dung chính:

Tiết dịch

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Huyết thanh, các chất có mủ và các mảnh vỡ tế bào có thể được tiết ra từ một bộ phận nào đó.