Nội dung chính:

Tiểu không kiểm soát

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Xảy ra khi một người có vấn đề về tinh thần hoặc thể chất dẫn đến không thể kiểm soát được sự tiểu tiện của mình.