Nội dung chính:

Tiêu sợi huyết

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Quá trình phân hủy fibrin hoặc máu đông dưới tác động của enzym.