Nội dung chính:

Tinh dầu nguyên chất

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Còn được gọi là tinh dầu. Thông thường các hợp chất hữu cơ phức tạp như ượu, xeton, phenol, axit, este, este, andehit, oxit,… bay hơi trong không khí. Nhìn chung chúng mang những hương thơm của cay cỏ.