Nội dung chính:

Tính lành

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Thuật ngữ mô tả một sự rối loạn nhẹ, không dẫn đến tử vong.