Nội dung chính:

Tính mềm dẻo

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Dễ bị con người tác động, có thể được uốn cong hoặc bẻ cong.