Nội dung chính:

Tình trạng mất khoáng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Xương mất quá nhiều chất khoáng.