Nội dung chính:

Tình trạng mất nước

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Tình trạng cơ thể mất quá nhiều nước.