Nội dung chính:

Triệt sản bằng cách chặn ống dẫn trứng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một phương pháp triệt sản bằng cách cột, bấm, dán hay đóng ống dẫn trứng bằng các tia điện.