Nội dung chính:

Trợ tim

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một hợp chất bổ trợ cho tim.