Nội dung chính:

Trong cơ thể sống

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Được nuôi trong cơ thể của động vật hoặc thực vật.