Nội dung chính:

Trọng lượng sinh thấp

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Trọng lượng sinh của em bé nhỏ hơn 2500g.