Nội dung chính:

Trong ống nghiệp

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Sống ngoài cơ thể người, được nuôi trong môi trường nhân tạp.