Nội dung chính:

Truyền nhiễm

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Bị lây từ người này qua người kia khi chung một môi trường như gia đình hoặc nơi làm việc.