Nội dung chính:

Tự kiểm tra ngực

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Kiểm tra ngực để phát hiện những thay đổi bất thường.