Nội dung chính:

Túi thừa trực tràng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Túi mô nhỏ phồng ra từ thành trực tràng.