Nội dung chính:

Tụt huyết áp

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Huyết áp xuống thấp.