Nội dung chính:

Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Tỷ lệ trao đổi chất khi cơ thể nghỉ ngơi.