Nội dung chính:

Tỷ lệ tử

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Số người chết được tính trên 100,000 người trong 1 năm.