Nội dung chính:

Ung thư kết tràng

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Ung thư đại tràng hoặc trực tràng.