Nội dung chính:

Urê - huyết

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Nước tiểu có chứa máu.