Nội dung chính:

Vi thực vật địa phương

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Nơi cư trú của một loại sinh vật tại một nơi nào đó trong cơ thể, ví dụ như trong đại tràng.