Nội dung chính:

Vi trùng, vi khuẩn

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một thuật ngữ phổ biến của các vi sinh vật.