Nội dung chính:

Virus Herpes dạng đơn

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Lây lan khi tiếp xúc với bệnh nhân, chẳng hạn như hôn hoặc quan hệ tình dục. Có hai loại herpes: loại thứ nhất là herpes simplex type 1 (hoặc HSV-1). HSV-1 thường xảy ra trên miệng hoặc gần miệng và xuất hiện như một vết phồng rộp hoặc lạnh đau. Loại thứ hai là herpes simplex type 2 (hoặc HSV-2), chủ yếu xảy ra trên hoặc gần các cơ quan sinh dục và đôi khi được gọi là “herpes sinh dục”.