Nội dung chính:

Vitamin

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Một hợp chất thiết yếu, đóng vai trò là chất xúc tác của cơ thể.