Nội dung chính:

Vớt bọt/ lọc váng (sữa)

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

1. Loại bỏ những lớp bọt đang có.

2. Loại bỏ các chất chuyển từ rắn sang lỏng.