Nội dung chính:

Xé thức ăn

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Cắt hoặc kéo thức ăn ra thành dải mỏng.