Nội dung chính:

Xét nghiệm thử máu trong phân

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Là một xét nghiệm nhằm kiểm tra xem có máu ẩn trong phân hay không.