Nội dung chính:

Xoa bóp

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Liệu pháp sử dụng tay để xoa bóp một phần hoặc toàn bộ cơ thể.