Nội dung chính:

Xuất huyết âm đạo (ra mè tây)

Tác giả: hellobacsi

Tham vấn y khoa: hellobacsi

Nội dung

Xuất hiện máu màu hồng, xảy ra trước khi bắt đầu chuyển dạ.