Sự kiện nóng: Sốt xuất huyêt

Bảng giá dich vụ khám, phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang

15/12/2022
Bảng giá dich vụ khám, phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang là bệnh viện chuyên khoa Mắt đầu tiên trong tỉnh, được kế thừa những ưu điểm vượt trội về chuyên môn và trang thiết bị.

Dưới đây là Bảng giá dich vụ khám, phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang

1. Bảng Giá khám bệnhBảng giá dich vụ khám, phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang - ảnh 1

2. Phẫu thuật đại phẫu

Bảng giá dich vụ khám, phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang - ảnh 2

 3. Các xét nghiệm chức năng

Bảng giá dich vụ khám, phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang - ảnh 3

4. Xét nghiệm huyết học, miễn dịch, nước tiểu

Bảng giá dich vụ khám, phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang - ảnh 4

5. Phẫu thuật khúc xạ

Bảng giá dich vụ khám, phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang - ảnh 5

6. Các dịch vụ tiểu phẫu

Bảng giá dich vụ khám, phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang - ảnh 6

 

 

 7. Phẫu thuật trung phẫu

Bảng giá dich vụ khám, phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang - ảnh 7

 

 8. Các dịch vụ khác

Bảng giá dich vụ khám, phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Bắc Giang - ảnh 8